โรงงานผลิตปูนพลาสเตอร์ เอเชียพลาสเตอร์

ผลิต และ จำหน่ายเฉพาะปูนยิปซั่มพลาสเตอร์

ภายใต้แบรนด์ ไทยฮะฮง และ ASP รูปตรามือ

ยาวนานกว่า 41 ปี จนถึงปัจจุบัน

สินค้าของเรามีคุณภาพได้มาตราฐานเป็นสากล

จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สินค้าดีมีคุณภาพ

โรงงานผลิตปูนพลาสเตอร์

ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

 

ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอเชียพลาสเตอร์ จำกัด (ไทยฮงฮะ)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 9 พ.ย 2524 ดำเนินธุรกิจผลิต และ จำหน่ายเฉพาะ ปูนยิปซั่มพลาสเตอร์ ภายใต้แบรนด์ ไทยฮงฮะ และ ASP เป็นรูปตรามือยาวนานกว่า 41 ปี จนถึงปัจจุบัน บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่าย ปูนยิปซั่ม ปูนกาว ปูนฉาบ และปูยาแนว ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โรงงานผลิตปูนพลาสเตอร์ เอเชียพลาสเตอร์

ประโยชน์ของปูนพลาสเตอร์

ขึ้นรูปชิ้นงานรูปปั้นต่างๆ

ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ครัวเรือน

ขึ้นรูปเครื่องใช้สุขภัณฑ์

ใช้ฉาบ ปิดผนัง รอยต่อ รอยแตก